Automatske linije za merenje - brojanje

BL-04 Bag   Automatski sistem vaganja/brojanja sa linearnim vibrirajućim kanalima za pakovanje u kese.

BL-04 Box     Automatski sistem vaganja/brojanja sa linearnim vibrirajućim kanalima za pakovanje u kutije.

BL-04 Hybrid   Automatski sistem za merenje/brojanje sa linearnim vibracionim kanalima, za pakovanje u kese i kutije

LW-CM1 Performance   Automatski sistem za merenje/brojanje velike brzine

WE-C 05   Automatska vaga sa trakama za ubrzanje koje odvajaju proizvode

PST-05   Poluautomatski sistem vaganja/brojanja

 

BL-04 Bag  

Automatski sistem vaganja/brojanja sa linearnim vibrirajućim kanalima za pakovanje u kese. Namenjen za pakovanju u kese industrijskog kvaliteta sa artiklima u velikim ili malim količinama, koristi se za širok spektar proizvoda kao što su zavrtnji, šrafovi i metalne ili plastične komponente. Automatska vaga sa pet nezavisnih linearnih vibracionih kanala garantuje visoku svestranost i preciznost zahvaljujući homogenoj i konstantnoj stratifikaciji i razdvajanju proizvoda u vibracionim kanalima za grubo i fino doziranje. Mašine za pakovanje (V-Series ili LLP-1000 Series) kompletiraju sistem pakovanja.

BL-04 Box  

 

Automatski sistem vaganja/brojanja sa linearnim vibrirajućim kanalima za pakovanje u kutije. Namenjen za pakovanju u kese industrijskog kvaliteta sa artiklima u velikim ili malim količinama, koristi se za širok spektar proizvoda kao što su zavrtnji, šrafovi i metalne ili plastične komponente. Automatska vaga sa pet nezavisnih linearnih vibracionih kanala garantuje visoku svestranost i preciznost zahvaljujući homogenoj i konstantnoj stratifikaciji i razdvajanju proizvoda u vibracionim kanalima za grubo i fino doziranje. Kontrolna vaga se može integrisati sa poluautomatskim sistemom za rukovanje kutijama ili sa potpuno automatskom linijom sa mašinom za formiranje i zatvaranje kutija do konačne stanice za paletizaciju.

BL-04 Hybrid  

Automatski sistem za merenje/brojanje sa linearnim vibracionim kanalima, za pakovanje u kese i kutije Namenjen za pakovanju u kese industrijskog kvaliteta sa artiklima u velikim ili malim količinama, koristi se za širok spektar proizvoda kao što su zavrtnji, šrafovi i metalne ili plastične komponente. Automatska vaga sa pet nezavisnih linearnih vibracionih kanala garantuje visoku svestranost i preciznost zahvaljujući homogenoj i konstantnoj stratifikaciji i razdvajanju proizvoda u vibracionim kanalima za grubo i fino doziranje. U zavisnosti od zahtevanog načina pakovanja, izvagani proizvod se šalje u mašinu za pakovanje u kese ili na liniju za pakovanje u kutije. Mašina za pakovanje (V-Serija ili LLP-1000 serija) završava konačno pakovanje u kese. Sistem za pakovanje može se sastojati od jednostavnog poluautomatskog uređaja za pakovanje u kutije ili je potpuno automatska mašina za formiranje/zatvaranje kartonskih kutija do krajnje stanice za paletizaciju.

LW-CM1 Performance  

Automatski sistem za merenje/brojanje velike brzine Namenjena industrijskom pakovanju proizvodima u velikim ili malim količinama, koristi se za različite proizvode kao što su zavrtnji, pričvršćivači i metalne ili plastične komponente. LV-CM1 Performance sistem za vaganje/brojanje garantuje veliku svestranost, preciznost i brzinu zahvaljujući kombinaciji nezavisnih linearnih vibracionih kanala za fazu grube obrade, u kombinaciji sa modulom za brojanje za završnu fazu. Sistem se može kombinovati sa automatskom mašinom za pakovanje u kese ili kutije.

WE-C 05  

Automatska vaga sa trakama za ubrzanje koje odvajaju proizvode Automatska vaga sa dinamičkim sistemom odvajanja pomoću traka, namenjena pakovanju u kese sa bilo kojom unapred određenom količinom proizvoda. Primeri su proizvodi od plastike, gume, silikona kao što su zaptivke, O-prstenovi, baštenski pribor i još mnogo toga. Vaga ima niz padajućih traka sa kontrolisanom brzinom, koje imaju za cilj formiranje jednolikog/stalnog niskog sloja proizvoda. Proizvod se zatim važe i prenosi do mašine za pakovanje (obično serije LLP-1000), ili do sistema za pakovanje u kutije ili oboje. Potpuna vidljivost i pristupačnost celog procesa značajno doprinosi ograničavanju moguće kontaminacije usled promene serije koja se pakuje

PST-05

Poluautomatski sistem vaganja/brojanja