Poluautomatski sistemi

Dostupni modeli poluautomatskih mašina:

V-Basic

V Control

V-Basic E

V-Control E

LLP-1000 Basic

LLP-1000 Control

, opisi u karakteristikama:

 

V – Basic

 

Poluautomatska mašina za pakovanje sa radnim stolom za ručno ubacivanje proizvoda To je najjednostavnija i najfleksibilnija mašina za pakovanje u našem asortimanu proizvoda. Zajedno sa stolom za ubacivanje proizvoda postavljenom direktno iznad mašine za pakovanje, ovo rešenje je idealno za kompanije sa niskim proizvodnim kvotama ili čestim promenama proizvoda. Poveravanje operateru isključivog zadatka ubacivanja proizvoda, bez brige o rukovanju paketima, značajno smanjuje vreme i troškove operacije. Dostupan sa masinama za pakovanje serija  V-110, V-140, V-170, vertikalnim i kosim verzijama.

V – Control  

Poluautomatska mašina za pakovanje sa stolom za ručno ubacivanje proizvoda, kompletno sa kontrolom težine. Čvrst i pouzdan kao V-Basic, V-Control uključuje korpu za kontrolnu vagu na stolu. Ovaj uređaj omogućava preciznu kontrolu težine proizvoda koji se pakuju i sprečava mogućnost pakovanja neusaglašenih serija. Dostupan sa masinama za pakovanje serija  V-110, V-140, V-170, vertikalnim i kosim verzijama

V – Basic E  

Poluautomatska mašina za pakovanje sa ručnim stolom za ubacivanje proizvoda koji je montiran na transporter sa posudama. Položaj stola iznad pokretne trake garantuje ergonomiju operateru. Prepuštajući operateru samo upravljanje ubacivanjem proizvoda, bez brige o gotovim paketima, značajno smanjuje vreme i troškove pakovanja. Ovo rešenje je idealno za kompanije sa niskim proizvodnim kvotama ili čestim promenama serija, ali koje imaju fleksibilnost da ažuriraju mašinu sa sistemima za automatsko pakovanje, zahvaljujući modularnosti RAMAC sistema. Dostupan sa masinama za pakovanje serija  V-110, V-140, V-170, vertikalnim i kosim verzijama

V – Control E

Poluautomatska mašina za pakovanje sa ručnim stolom za ubacivanje proizvoda u kompletu sa kontrolom težine montiranom iznad transportera sa posudama Kontrola težine omogućava preciznu kontrolu proizvoda koji se pakuju i sprečava pakovanje neusaglašenih serija. Položaj stola iznad pokretne trake garantuje ergonomiju operateru. Prepuštajući operateru samo upravljanje ubacivanjem proizvoda, bez brige o gotovim paketima, značajno smanjuje vreme i troškove pakovanja Ovo rešenje je idealno za kompanije sa niskim proizvodnim kvotama ili čestim promenama serija, ali koje imaju fleksibilnost da ažuriraju mašinu sa sistemima za automatsko pakovanje, zahvaljujući modularnosti RAMAC sistema. Dostupan sa masinama za pakovanje serija  V-110, V-140, V-170, vertikalnim i kosim verzijama

LLP-1000 Basic  

Poluautomatska mašina za pakovanje sa U-sklopljenom folijom sa stolom za ručno ubacivanje proizvoda Novi koncept vertikalne mašine za pakovanje sa tehničkim karakteristikama koje je čine jedinstvenom. Takođe proizvodi velike kese (500x600mm), držeći tačku punjenja na jedan metar od nivoa poda. Kesa se može transportovati na više pozicija za ubacivanje proizvoda. Različite oblasti upotrebe: od zaptivki do auto delova, pakovanje kompleta za sisteme za odvodnjavanje, sudopere gde unutar kesa možemo imati bilo koju kombinaciju plastičnih i metalnih komponenti i drugih velikih predmeta zajedno, kao što su cevi i sifoni. Dostupan u verzijama LLP-1000 S i LLP-1000 M za jednu ili više stanica za ubacivanje proizvoda.

LLP-1000 Control  

Poluautomatska mašina za pakovanje sa U-sklopljenom folijom sa stolom za ručno ubacivanje proizvoda Kao I LLP-1000 Basic, LLP-1000 Control je novi koncept vertikalne mašine za pakovanje sa tehničkim karakteristikama koje je čine jedinstvenom. Takođe proizvodi velike kese (500x600mm), držeći tačku punjenja na jedan metar od nivoa poda. Kesa se može transportovati na više pozicija za ubacivanje proizvoda. Sistem kontrole težine omogućava preciznu kontrolu proizvoda koji se pakuju. Različite oblasti upotrebe: od zaptivki do auto delova, pakovanje kompleta za sisteme za odvodnjavanje, sudopere gde unutar kesa možemo imati bilo koju kombinaciju plastičnih i metalnih komponenti i drugih velikih predmeta zajedno, kao što su cevi i sifoni. Dostupan u verzijama LLP-1000 S i LLP-1000 M za jednu ili više stanica za ubacivanje proizvoda.

Pozovite nas za konkretne podatke o tehničkim karakteristikama za pojedine modele u vezi Vaših proizvoda