Ramac automatske linije za brojanje i pakovanje

Tipovi atomatskih linija za pakovanje su dati u karakteristikama i mogu biti:

LM serija – T               Automatska linija za pakovanje kompleta

LM Serija – S          Automatska linija za brojanje i pakovanje sa platformom

M serija – S1/S2       Automatska linija za pakovanje sa jednim ili dva modula za brojanje montiranih iznad VFF mašine za pakovanje

V – ALP -                        Automatske mašine za pakovanje kombinovane i integrisane sa montažnim linijama ili robotima


 

LM serija – T

Automatska linija za pakovanje kompleta     Automatske linije za brojanje i pakovanje sa izuzetno fleksibilnim modulima za brojanje koji su u stanju da se nose sa mnogo različitih vrsta proizvoda. Ovi tipovi fleksibilnih sistema su pogodni za prethodno upakovane komplete. Namenjene za široku primenu i zadovoljavaju potrebu da se ispune svi važni zahtevi pakovanja gotovih proizvoda. Analizirajući proizvode i potrebe kupaca za pakovanjem, određuju se najefikasnije i fleksibilne konfiguracije i biraju najpogodniji moduli za brojanje. Moduli za brojanje mogu biti isporučeni sa CM-Control integrisanom kontrolom težine on board kako bi se osigurao apsolutni integritet pakovanja. Pored sistema automatskog dodavanja proizvoda, liniju je moguće opremiti i ručnim stanicama za ubacivanje proizvoda kada se pakuju delikatni i složeni proizvodi. Raznovrsni modularni koncept naših sistema omogućava brz i lako (Plug and Play) dizajn koji omogućava lako dodavanje dodatnih modula za brojanje čineći liniju za pakovanje fleksibilnu za buduća proširenja i lako povećavajući proizvodni kapacitet kada je to potrebno. Proizvodi mogu biti upakovani mašinama za pakovanje serije V i serije LLP-1000 prema asortimanu proizvoda kupaca i tehničkim specifikacijama projekta.

LM Serija – S

Automatska linija za brojanje i pakovanje sa platformom.   Automatska linija za brojanje i pakovanje sa povišenom platformom za module. Moduli za brojanje su izuzetno fleksibilni i u stanju da ispune mnoge različite tipove proizvoda. Ovaj tip sistema je pogodan za pripremu kompleta i zadovoljava potrebe posebnih proizvodnih zahteva. Od analize proizvoda i specifičnih potreba kupaca, dizajnira se najefikasnija i najfleksibilnija konfiguracija linije za pakovanje i biće opremljena najprikladnijim modulima za brojanje. Moduli za brojanje se mogu isporučiti sa CM-Control integrisanom kontrolom kontrolne vage kako bi se osigurao integritet pakovanja. Pored automatskih stanica, liniju je moguće opremiti i ručnim stanicama za dodavanje proizvoda za rukovanje složenijim i delikatnijim proizvodima. Modularni koncept naših linija omogućava brzo i lako (Plug & Play) proširenje dodatnih stanica za brojanje u kasnijem periodu ukoliko je potrebno. Ova opcija čini buduće proširenje radi povećanja proizvodnih kapaciteta lakim za implementaciju, štedeći troškove novih linija. Proizvodi mogu biti upakovani mašinama za pakovanje serije V i serije LLP-1000 prema asortimanu proizvoda kupaca i tehničkim specifikacijama projekta

M serija – S1/S2

Automatska linija za pakovanje sa jednim ili dva modula za brojanje montiranih iznad VFF mašine za pakovanje     Automatska linija za brojanje i pakovanje sa jednim modulom za brojanje montiranim na vrhu mašine za pakovanje u kese proizvoda u velikim ili malim količinama. Kompaktna veličina, u kombinaciji sa mogućnošću dodavanja proizvoda direktno u mašinu za pakovanje, čini ovu liniju pogodnom za pakovanje cevnih spojnica, metalnih ili plastičnih komponenti i gumenih zaptivki. Veličina i oblik modula za brojanje se definiše na osnovu analize proizvoda koji se pakuju. Automatska linija za brojanje i pakovanje sa dva modula za brojanje montiranim iznad mašine za pakovanje. Dva modula se mogu podesiti za upravljanje bilo jednom vrstom proizvoda ili dva različita proizvoda istovremeno.

V – ALP

Automatske mašine za pakovanje kombinovane i integrisane sa montažnim linijama ili robotima. Velika fleksibilnost mašina za pakovanje RAMAC V-serije (vertikalne ili nagnute) i serije LLP-1000 omogućava integraciju sa mašinama za sklapanje ili robotima kako bi se automatizovao sav proces i na taj način minimizirala intervencija operatera.Tehnički podaci dostupni za Vaše konkretne proizvode.