Etiketirka linija sa dve glave za 2 etikete napred-nazad

Automatska mašina za etiketiranje za istovremeno nanošenje dve ili više etiketa na cilindrične, ravne i ovalne proizvode. Mašina se sastoji od transportera i dve od sledećih glava: Classic New 1,2 ili 3 i Plus. U slučaju nanošenja etikete koja se obmotava oko proizvoda, postavlja se bočna traka. Takođe je moguće ugraditi printer za obeležavanje alfanumeričkih varijabilnih podataka. Ulaganje i izlaganje proizvoda može se vršiti ručno, ili na rotacionom stolu Ø 800 ili 1000 mm, ili alternativno direktno sa postojeće proizvodne linije.

 

Oblik proizvoda: ravan; okrugli; ovalni

Veličina mašine:

  • dužina 2000mm
  • širina 1200mm
  • visina 1500mm
Motor trake 0,57 Kw AC

                             


Classic New 1 Classic New 2 Classic New 3 Plus
Brzina 20m/min 30m/min 40m/min 40m/min
Hilznaø spoljni max 250mm 250mm 350mm 350mm
ø unutrašnji min 40mm 40mm 40mm 40mm
El.priključak 230V AC