WR FEEDER - Ulagač listova, papira, kupona...

WR FEEDER je ulagač za papire, kartice, kutije i kupone do maksimalne veličine 250x300 mm u verziji 250 ili 400x300 u verziji 400. Zahvaljujući svom moćnom step motoru, može postići brzinu ulaganja do 70 metara/minutu.

Ulagač koristi gumene valjke sa suprotnim okretanjem sa mikro podešavanjima i na levoj i na desnoj strani, što ulagač čini izuzetno fleksibilnim za bilo koju vrstu proizvoda. Nosač velikog kapaciteta visokog 300 mm sa kontrolom minimalnog opterećenja osigurava veliku autonomiju. 

WR FEEDER kontroliše mikroprocesor koji koristi tastaturu LCD ekrana sa dva reda od 20 znakova i 7 funkcijskih tastera za korisnički interfejs. Kroz ovo je moguće podesiti sve radne parametre, kao što su kontinuirano uvlačenje ili više kopija na zahtev, brzina uvlačenja, zaustavljanje, odlaganje štampe i brojač. Ima dovoljno memorije za do 40 različitih radnih postavki. Tokom rada može se prikazati stanje mašine, uključujući upozorenje o prestanku ulaganja ili razlog zaustavljanja, npr. prazan ulagač ili zaglavljeni papir.

WR FEEDER može biti opremljen HP inkjet markerom za promenljive podatke kao što su datum, vreme, bar kodovi i tekstovi do maksimalne visine od 12,7 mm pri rezoluciji od 300 dpi.