Specijalna elasticna termoskupljajuca poliolefin folija BY

BY Termoskupljajuce folije imaju širok opseg primene. Izuzetno elasticne sa velikim procentom skupljanja.
Bolphane BY je folija pravljena za poluautomatske i automatske mašine velikih brzina. Omogućava zadovoljavanje visikih zahteva svih aspekata pakovanja.

o Folija izuzetne izlazne čvrstine o Optimalno skupljanje sa malim količinama toplote o Odlične katrakteristike varenja

U poređenju sa standardnim folijama Bolphane BY poseduje veću sposobnost skupljanja do 20% u odnosu na standardne folije

Termoskupljajuce poliolefin folije BY se izradjuju u debljinama od 15, 19 i 25mic. idealan za pakovanje u poluautoamtskim i autoamtskim tunelima.

BY folija se može poručiti ili kao ravno motana folija ili u polu crevu, u zavisnosti kakvu konsttrukciju mašine bi trebalo zadovoljiti. Može se poručiti u širinama od 150mm-1400mm za ravno motane I od 150mm-1000 za motane u polucrevu.