Steam Sealer Audion - varilica za upotrebu u opasnim područijima - EX explosive proof

Radite bez struje

- Da bi varilica radila nije potrebna struja, rade sa zasićenom parom i komprimovanim vazduhom.

- Omogućava upotrebu vara u opasnom području.

- Zasićena para i komprimovani vazduh treba unapred pripremiti u radnoj prostoriji,

 

Dostupan u zapaljivoj atmosferi klasne temperature paljenja G2

- Budući da parni var koristi samo zasićenu paru, temperatura površine nikada ne prelazi 175 stepeni.

 

Dostupan u opasnom području

- Varilica se može koristiti  u zoni (Class I, Division I) ili zoni 2 ( Class I, Division I).


 NTW model – Vakum varilica

- EPW-610 NTV model može ukloniti vazduh u kesi kroz usisne mlaznica pre zatvaranja.

- Ovoj vakumskoj varilici je potreban samo komprimovani vazduh, vakuum pumpa nije potrebna.