ComiPak - Bag Blower

Naše proizvode, od pojedinačnih mašina do linija za pakovanje, integrišemo sa raznim dodacima:

Bag Blower: smanjuje vreme otvaranja kese i olakšava ubacivanje proizvoda;


 

Napajanje 230V 50/60Hz

Snaga 200W Max

Dimenzije kese AS300: 295x600, AS400: 400x525