STICK BOX

Polu -automatska mašina za formiranje kutija

Karakteristike 
STICK BOX


Max težina kutije:                 50 kg

Dimenzije pakovanja (mm):
Visina min: 110mm 
Visina max: ∞

Širina min: 230 (50), 300 (65)
Širina max: 500 (50), 650 (65)

Dužina min: 150
Dužina max: 650 (50), 800 (65)