Validacija

Validacija je:
Postupak za uspostavljanje dokumentovanih dokaza koji obezbeđuju visok stepen uveravanja da će proces, sistem, oprema konstantno proizvoditi željeni rezultat prema unapred utvrđenim specifikacijama i karakteristikama kvaliteta.

- Kontrola procesa kritičnih parametara (temperatura, pritisak i brzina)
- Kritični parametri se rutinski nadgledaju i dokumentuju
- Kalibracija mašine

Varilice sa validacijom neprekidno prate sve kritične parametre (temperaturu, pritisak i brzinu) i blokiraju mašinu kada su izvan prihvatljivih parametara. Varilice sa validacijom mogu sačuvati sve kritične parametre. (softver za bazu podataka) . Audion sertifikat kalibracije.

Kalibracija meri tri ključne tačke procesa varenja

- Temperatura:
Medseal: merenje napona standardnim multimetrom Contimed: upoređivanje termoosigurača sa standardnim senzorom temperature
-Pritisak:
Očitavanje opterećenja standardnim težinama od 5, 10, 20 i 85kg
Brzina / vreme:
Contimed: foto detekcija sa standardnim tahometrom Medseal: merenje napona standardnim osciloskopom
Svi upotrebljeni standardi (merni instrumenti) moraju biti sertifikovani i imati uspostavljeno evidentiranje podataka prema (međunarodnim) nacionalnim standardima!