PALETIZER SA ROTIRAJUCOM RUKOM BOOM

Poluatomatska mašina za strečovanje paleta sa rotirajućom rukom za teške i nestabilne proizvode

Konfiguracija i podešavanje

  • Brzina rotiranja ruke
  • Omotavanje na vrhu palete
  • Omotavanje na dnu palete
  • Brzina nosača folije gore-dole
  • Gore-dole ciklus
  • Ciklus samo gore ili samo dole
  • Fotoćelija za odloženi start
  • Ručno pokretanje nosača folije
  • Sinhronizacija rotirajuće ruke
  • Podešavanje položaja nosača folije na kraju ciklusa

 

MACHINE / MODEL

BOOM 202

Carriage type / Tip nosača

Mechanical brake / Mehanička kočnica

Film stretch / Zatezanje folije

Manual adjustment / Ručno podešavanje

Pre-stretch / Pre-streč

N/A

Power supply voltage / Napajanje

230 V 1 PH(±15%) 50/60 Hz

Carriage up-down speed

Brzina nosača folije gore-dole

 

2,6÷6 m/min

Arm rotation speed / Brzina rotiranja ruke

7÷11 RPM

Productivity / Produktivnost

20 (pallet/h)

Min product dimension /

Minimalna dimnzija pakovanja

 

LxWxH 500x500x500 mm

Max product dimension

Max. dimenzija pakovanja

 

LxWxH 1200x1200x2000 mm

FILM FEATURES / KARAKTERISTIKE FOLIJE

Max product dimension / Max. dimenzija

ØxH 275x500 mm

Internal reel diameter / Unutrašnji prečnik hilzne

76 mm

Film thickness / Debljina folije

7÷35 µm

Maximum reel weight

Max. težina rolne folije

8 kg