EKKO

Masina za strečovanje paleta
Paletizer Ekko je namenjen za pakovanje paleta sa mehaničkim predistezanjem folije

EKKO
Polu-automatska mašina sa rotacionom pločom.
Ekko je osnovna mašina namenjena za vertikalno strečovanje paleta. Veoma laka za upravljanje sa pouzdanim sistemom za rad.
Pri projektovanju mašine velika pažnja je usmerena na ragulacionu brzinu rotacione ploče, kako bi nestabilni paketi bili upakovani na najbezbednijii način.
CE Standrad