EKKO

EKKO
Polu-automatska mašina sa rotacionom pločom.
Ekko je osnovna mašina namenjena za vertikalno strečovanje paleta. Veoma laka za upravljanje sa pouzdanim sistemom za rad. Pri projektovanju mašine velika pažnja je usmerena na ragulacionu brzinu rotacione ploče, kako bi nestabilni paketi bili upakovani na najbezbednijii način.

Modeli 202 su sa mehaničkim zatezanjem folije a modeli 212 sa funkcijom pre-streča - predistezanje folije sa motornom funkcijom na nosaču folije. Modeli koji imaju oznaku T su sa obrtnom pločom koja dozvoljava prilaz paletnom viljuškaru.
CE Standrad