Masina za strecovanje paleta EKKO T202

Polu-automatska mašina sa rotacionom pločom.

Ekko je osnovna mašina namenjena za vertikalno strečovanje paleta. Veoma laka za upravljanje sa pouzdanim sistemom za rad.Pri projektovanju mašine velika pažnja je usmerena na ragulacionu brzinu rotacione ploče, kako bi nestabilni paketi bili upakovani na najbezbednijii način.