RAZLIKA IZMEDJU MAHANICKOG I PRE-STREC ISTEZANJA

    Mehaničko istezanje folije                                Pre-streč istezanje folije

Predistezanje nije isto što i istezanje. Ispod Vam dajemo prikaz predistezanja – FILM PRE-STREC – i mehaničkog istezanja. Primetićete da se kod pred-istezanja folija ne deformiše po širini, a kod mehaničkog istezanja dolazi do deformiteta folije po širini.

Pred-istezanje je korisno zato što štedite na materijalu odnosno foliji. Ukoliko imate veliki broj paleta, godišnje možete ostvraiti dodatnu uštedu. Naravno tu je pitanje i opravdanosti investiciji jer su takve mašine, koje mogu da rade predistazenje skuplje prilikom nabavke. Takodje predistezanje je dobro i za pakovanje paleta sa lakšim proizvodima jer ne dolazi do narušavanja forme palete. Ukoliko nemate potrebu za velikim brojem pakovanja, gde bi to bilo optimalno za preko 50 paleta u smeni, onda je izbor mašine za strečovanje sa standardnom folijom dobar izbor.

 

Prikaz mehaničkog istezanja folije i izgled nosača folije sa mehaničkim zatezanjem


Mehanička tenzija predstavlja proces istezanja folije zahvaljujući mehaničkim operacijama. Zatezanjem povratnih rolera na nosaču (tzv. kočnica) dobijamo veću tenziju i istegnutost same folije, u zavisnosti od brzine rotiranja ploče na kojoj stoji paleta. Zatezanje kočnice može biti mehaničko i elektromagnetno.

Prikaz pre-streč istezanje folije i izgled nosača sa fiksnim pre-strečom

http://i.imgur.com/BeOq0O6.png

http://i.imgur.com/EVwPaEB.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva tipa mašina koje imaju mogućnost pred-istezanja:

· fiksno – mehaničko koje se postiže setom zupčanika i ono se može izmeniti promenom odgovarajućeg seta zupčanika: modeli EKKO 212.1 i FREESBY 212

· motorizovano podešavanjem stepena pred-istezanja modeli preko kontrolnog panela: modeli FREESBY 214

Mašine koje imaju pred-istezanje, omogućavaju bolju iskorišćenost streč folije. Na ovaj način je omogućeno omotavanje paleta sa laganim i nestabilnim proizvodima što je nekad neizvodljivo sa mašinama kod kojih se vrši mehaničko istezanje streč folije.

Kako biste dobili pravilno istegnutu foliju potreban je par gumenih valjaka koji su povezani sa setom zupčanika koji se rotiraju u suprotnim smerovima. Folija koja je u kontaktu sa površinom oba valjka biće istegnuta zahvaljujući razlici brzine rotiranja izmedju valjaka. U pojedinim slučajevima potrebno je da valjci budu povezani sa elektronikom kako bi se znalo tačno istezanje folije u procentima u odnosu na njene karakteristike. Folija koja izlazi iz rotacionih valjaka je minimum duplo istegnuta u odnosu na prvobitno dužinu. Za izračunavanje utroška folije u ekonomskom smislu, uzecemo za primer jednu paletu poznatih dimenzija. Ista paleta upakovana sa pre strečom potrebno je duplo manje folije nego kada biste pakovali sa mehanički istezanjem. To znači 50% uštede u potrošnji folije.

Da bi se vršilo predistezanje na primer od 300%, mora se koristiti posebna vrsta streč folije tzv - super power streč - i za tu vrstu istezanja je potrebno koristiti drugi tip mašine. Običan streč se ne može istezati u tom procentu jer će se javiti deformacija materijala. Većina mašina se zato i pravi za predistezanje max 250% za koju može da se koristi - power streč - čija je cena povoljnija od super power streč-a ali je skuplja od standardne streč folije.

U zavisnosti od potreba, zupčanici za predistezanje se mogu menjati.http://i.imgur.com/T61xy4P.png