Mašina za vakumiranje Audionvac VMS 193

 • Mašina srednje veličine
 • Digitalni kontrol panel sa 10 programa
 • Oprema od nerđajućeg čelika
 • Ravan transparentni poklopac

          Standardna oprema:

 • Kontrolisani vakuum
 • Impulsno varenje
 • Soft-air ventil


 

Opcioni dodaci: (koje se dodatno naplaćuju) 

 • Oprema za inertni gas (gas flush i gas kit) 
 • Gas flush - sadrži po 2 ventila za gas na svakoj sekciji za varenje. Ventili imaju za zadatak da vrše respršivanje određenog gasa unutar pakovanja i na taj način čuvaju svežinu proizvoda i produžavaju vek trajanja.
 • Gas kit - Set delova za pripremu inertnog gasa
 • Kontrolni vakuum sensor koji kontroliše da nivo vakuuma bude podjednak u svim pakovanjima
 • Opcije odsecanja kese 1-2. Nakon procesa varenja sledi proces odsecanja. Na ovaj način dobijate fino odsečenu kesu bez rastopljenog vara. 
 • 8 mm širina vara
 • Sekcija za sečenje kese
 • Ploča za tečne proizvode