Razlike između vakuum varilice i vakuum komore

Osnovna razlika imeđu vakum varilice i vakum komore je u načinu vakumiranja

Vakuum Varilice

Srednji nivo vakumiranja do 70 %
Brži ciklus vakumiranja - samo se pakovanje vakumira
Dimenzije pakovanja su veće
Horizontalno i vertikalno varenje
Širina vara 5mm
Bi-active var standardni (dvostruki-obostrani var, dve letve za varenje, var na jednom mestu)
Koriste Venturi ili Bush suve pumpe

Vakuum komore

Visoki nivo vakumiranja do +/- 99.98 %
Sporiji ciklus vakumiranja - vakumira se unutrašnjost komore
Dimenzije pakovanja su limitirane, zbog dimenzija komore
Vakum komore sa horizontalnim i vertikalnim varenjem (u zavisnosti od modela)
Širina vara 3,5 mm dupli var (2 x 3.5mm)
Bi-active var opcioni (dvostruki-obostrani var, dve letve za varenje, var na jednom mestu)
Koriste Bush uljane pumpe

Letva za varenje kod vakuum komora

Pozicije vara

Jedna letva za varenje
Dve letve za varenje na duzim stranama
Dve letve za varenje na kracim stranama

Širina vara

3.5 mm
8 mm
Dupli var
Bi-active var (dvostrani)