Automatska linija za pakovanje sa razdelnikom BP802 AR - R - D

Automatska linija za pakovanje sa instaliranom ulagajućom trakom,
ulagačem proizvoda i razdelnikom za svrstavanje proizvoda

Modeli masina koji pripadaju ovoj grupi proizvoda su modeli sa oznakama:

Model AR-280R-D predstavlja osnovni sistem sa razdelnikom proizvoda koji se nalazi na transportnoj traci
Model ARV-280R-DP ARV predstavlja sistem lancanih guraca u sekciju za varenje sa sistemom ulaganja kartonske podloske ispod grupe proizvoda P, sa razdelnikom proizvoda D

Bočna ulagajuća traka pod uglom od 90 stepeni sa leve ili desne strane
Mogucnost deljenja proizvoda u 1, 2, 3, 4 linije
Podesiva brzina ulagajuće trake
Širina čeljusti za varenje: 760 mm
Sistem fotoćelija i pokretne trake ulagača obezbeđuju rad u automatskom ciklusu
Maksimalan kapacitet: 15 do 20 paketa u minuti
Motorizovano odmotavanje gornje i donje folije
Pneumatska presa za pridržavanje proizvoda u trenutku pakovanja
Pokretna traka u tunelu ima regulaciju brzine preko invertera
U opremu mašine uključeno: stopice za čvrsto postavljanje mašine,
točkiće za lako pomeranje po prostoriji, presa za stabilnije pakovanje, ventilator na izlazu iz tunela
Monoblok ram, spojena sekcija za varenje i tunel
Usmeravanje vazduha u tunelu se podešava sa nezavisnim deflektorima
Pokretna traka u tunelu opremljena lamelama otpornim na toplotu od fiberglasa (SMI patent)
Traka može nositi proizvode teške do 30kg