Automatska linija za pakovanje sa vertikalnim selektorom BP800 AR 280ST

Automatska linija za pakovanje sa vertikalnim pozicioniranjem proizvoda

Model mašine BP800AR 280ST
Bočna ulagajuća traka pod uglom od 90 stepeni sa leve ili desne strane
Podesiva brzina ulagajuće trake
Širina čeljusti za varenje: 760 mm
Sistem fotoćelija i pokretne trake ulagača obezbeđuju rad u automatskom ciklusu
Termo tunel sa jednim ventilatorom
Maksimalan kapacitet: 12 paketa u minuti
Motorizovano odmotavanje gornje i donje folije
Pneumatska presa za pridržavanje proizvoda u trenutku pakovanja
Pokretna traka u tunelu ima regulaciju brzine preko invertera
U opremu mašine uključeno: stopice za čvrsto postavljanje mašine, točkiće za lako pomeranje po prostoriji, presa za stabilnije pakovanje, ventilator na izlazu iz tunela
Monoblok ram, spojena sekcija za varenje i tunel
Usmeravanje vazduha u tunelu se podešava sa nezavisnim deflektorima
Pokretna traka u tunelu opremljena lamelama otpornim na toplotu od fiberglasa (SMI patent)
oTraka može nositi proizvode teške do 30kg