Pakovanje posuda

Pakovanje posuda je ključni deo procesa pakovanja u različitim industrijskim i komercijalnim sektorima, omogućavajući brzo i efikasno pakovanje proizvoda u sigurnu i privlačnu ambalažu. Naša ponuda obuhvata različite tipove mašina za pakovanje posuda, uključujući ručne, poluautomatske i automatske mašine, kao i pneumatske i električne varijante.


TSM 101-R

TSM 101-R

Ručna električna mašina za termovarenje posuda

TSM 102-R

TSM 102-R

Ručna električna mašina za termovarenje posuda

TSM 105-R

TSM 105-R

Ručna električna mašina za termovarenje posuda

TSS 101-R

TSS 101-R

Polu automatska električna mašina za termovarenje posuda

TSS 102-R

TSS 102-R

Polu automatska električna mašina za termovarenje posuda

TSS 102-F

TSS 102-F

Polu automatska električna mašina za termovarenje posuda sa dodatkom za isecanje folija

TSS 105-R

TSS 105-R

Polu automatska električna mašina za termovarenje posuda

TSS 112

TSS 112

Pneumatska polu automatska električna mašina za termovarenje posuda sa dodatkom za isecanje folije

TSS 115 BG

TSS 115 BG

Polu automatska električna mašina za termovarenje posuda

TSS 125

TSS 125

Poluautomatska elektricna mašina za termovarenje posuda

TSS 125-BG

TSS 125-BG

Poluautomatska električna mašina za termovarenje posuda

TSS 130

TSS 130

Automatsko-pneumatska mašina za termovarenje posuda

TSS 135

TSS 135

Automatsko-pneumatska mašina za termovarenje posuda

TSS 145

TSS 145

Automatsko-pneumatska mašina za termovarenje posuda

TSS 125-SKIN

TSS 125-SKIN

Pneumatska mašina za termovarenje sa SKIN efektom

TSS 126-OVERSKIN

TSS 126-OVERSKIN

Pneumatska poluautomatska mašina za termovarenje sa SKIN efektom

TSS 145-SKIN

TSS 145-SKIN

Pneumatska mašina za termovarenje sa SKIN efektom